คำแนะนำ (สำหรับ ม.1)

คำแนะนำก่อนเริ่มเรียน

** ให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซด์ ต่อไปนี้
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน
แล้วกรอกข้อมูลส่งครู  ที่นี่ครับ

1. สมัคร E-mail ของ Gmail —>  https://mail.google.com
2. สมัคร Facebook —> http://www.facebook.com
3. สมัคร Slideshare  —> http://www.slideshare.net
4. สมัคร Youtube  —> http://www.youtube.com
5. สมัคร Scribd —> http://www.scribd.com


ดูรายชื่อนักเรียนที่ส่งแล้ว

เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว รอ 5 นาทีนะครับ ข้อมูลถึงจะแสดง

 


Advertisements
%d bloggers like this: