หน่วยที่ 1 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
2. เข้าใจการทำงานและหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 

ใบงาน

1. ให้นักเรียนแต่ละคน ทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดย คลิกที่นี่
2. ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนด้านล่าง
3. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น  4  กลุ่ม  เพื่อค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ
เช่น Internet, หนังสือในห้องสมุด แล้วจัดทำ Powerpoint นำเสนอ
และทำการอับโหลดไว้ที่ slideshare หลังจากนั้น Post แจ้ง link ด้านล่าง
โดยแบ่งหัวข้อดังนี้ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ คือ
กลุ่มที่ 1 ฮาร์ดแวร์ 
กลุ่มที่ 2 ซอฟต์แวร์
กลุ่มที่ 3 มนุษย์
กลุ่มที่ 4 ข้อมูล
4. ทำแบบฝึกหัด
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
6. ให้นักเรียนแต่ละคนทำแบบทดสอบหลังเรียน
คลิกที่นี่

การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์  มีองค์ประกอบ
สำคัญ  4  ประการ  คือ  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  มนุษย์  
และข้อมูล 

Computer 6ฮาร์ดแวร์  คือ ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง  ฮาร์ดแวร์ คือส่วนที่สามารถจับต้องได้ เช่น ตัวเครื่อง  จอภาพ  แป้นพิมพ์  เม้าส์  เครื่องพิมพ์  ตลอดจนแผงวงจร

ต่างๆ ที่อยู่ภายในอุปกรณ์เหล่านี้ด้วย เป็นต้น   

 

vista%2032%20vs%2064%20bit%202

ซอฟต์แวร์  คือ  ชุดคำสั่งซึ่งมีหน้าที่บอกให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่ง ตามความต้องการของมนุษย์  ลำพังเครื่องหรือฮาร์ดแวร์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำงานได้ถ้าไม่มีซอฟแวร์  ซอฟต์แวร์เป็นชุดคำสั่ง บอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่า  จะต้องทำอะไรบ้าง ทำงานอะไรก่อน  อะไรหลัง  รับข้อมูลเข้าอย่างไร  ประมวลผลอย่างไร  แสดงผลอย่างไร นั่นก็หมายถึงโปรแกรมต่างๆ ที่เราใช้กันอยู่นั่นเอง ตัวอย่างเช่น ไมโครซอฟวินโดว์  ไมโครซอฟออฟฟิต เป็นต้น

 

 TouchScreen
มนุษย์  (Peopleware) คือ ผู้สร้างและผู้ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน มนุษย์จัดเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์  ถ้าไม่มีมนุษย์คอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทำงานได้หรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ  มนุษย์ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ  โดยทั่วไปมนุษย์

จะเป็นผู้สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน  ป้อนข้อมูลเข้า  ตอบโต้กับเครื่องคอมพิวเตอร์  ถึงแม้ว่าจะมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานได้โดยไม่มีมนุษย์ แต่มนุษย์ก็ยังต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เพราะอย่างน้อยมนุษย์ก็ต้องเป็นผู้ออกแบบ  เป็นผู้สร้าง รวมถึงเป็นผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์  

 

 data
ข้อมูล (Data / Information) คือ ข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ตัวเลข  ข้อความ  ภาพ  เสียง  วิดีทัศน์ เป็นต้น  คอมพิวเตอร์นำข้อมูลไปประมวลผลได้ผลลัพธ์เป็นสารสนเทศที่มนุษย์สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้ต่อไป


peple
           จากรูป จะแสดงถึงองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  ซึ่งประกอบด้วยตัวเครื่องหรือฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  มนุษย์  และข้อมูล  หน้าที่ของมนุษย์คือ  เรียกใช้ซอฟต์แวร์  ป้อนข้อมูลเข้าผ่านทางแป้นพิมพ์และเมาส์  จากนั้น  ซอฟต์แวร์จึงสั่งให้ฮาร์ดแวร์นำข้อมูลที่ได้ไปประมวลผลแล้วแสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้เห็นผ่านทางเครื่องพิมพ์

 

 

 

สื่อการสอน/แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

* เรียนจากสื่อ CAI
* www.thaiwbi.com
* http://203.158.100.139/charud
* http://dek-d.com/board/view.php?id=604131

 

ผลงานนักเรียน

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

Advertisements

5 Responses

  1. WFYQREQUGRUQWTRUQYTR8AIRFYAIR

    DROPTOWER

    REYERYEYE5Y

  2. อุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยอุฟุฟวยโอควย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: