แนะนำการใช้

คำแนะนำการใช้ Web Blog ของ KruJi 

       Web  Blog  ของ KruJi ได้แบ่งออกเป็นหมวดๆ ดังต่อไปนี้

หมวด –> เมนูหลัก

จะเป็นส่วนผู้พัฒนาพูดคุย แนะนำตัว แนะนำวิธีใช้ Web Blog แห่งนี้

หมวด –> ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

หมวดนี้ได้เรียบเรียงเนื้อหา วิชาคอมพิวเตอร์  ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

หมวด –> Admin

เป็นส่วนที่ผู้ดูและระบบใช้ในการบริการจัดการ Web Blog

หมวด –> Flickr Photos

เป็นหมวดที่ผู้พัฒนารวบรวมภาพไว้ ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดภาพได้

หมวด –> ปฏิทิน

บอกวันเวลาของไทย

หมวด –> Link แนะนำ

เป็น Link ที่ให้ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ

หมวด –> Link ใช้บ่อยๆ

เป็น Link ที่ใช้งานบ่อยๆ  ผู้พัฒนาติดไว้เพื่อความสะดวกในการเข้าเว็บดังกล่าว

หมวด –> TwitterBlog Stats

เป็น Twitter ของผู้พัฒนาใช้ในการสื่อสารกับผู้ใช้

หมวด –> Blog Stats

สถิติการเข้าชมเว็บ

โฆษณา
%d bloggers like this: